Cenovnik

 

Cene fiskalnih uređaja:

GENERAL EKONOMIK – FISKALNI UREĐAJI
1.1
Generalekonimik MINI
110.00 EUR
1.2
GPRS terminal SPARK
70.00 EUR
1.3
Generalekonomik SuperCash S – Integrisana fiskalna kasa
16.000,00 RSD
1.4
Generalekonomik SuperCash EKONOMIK – Integrisana fiskalna kasa
14.000,00 RSD
1.5
Generalekonomik FP200PJ fiskalni štampač
28.000,00 RSD
Napomena: Cene su – bez PDV-a, cene koje su u evrima daje proizvođač, i računa se kurs koji proizvođač daje.
HCP – FISKALNI UREĐAJI
2.1
HCP Best LC
15.740,00 RSD
2.2
HCP ULTIMA
 25.550,00 RSD
2.3
HCP Secunda
21.940,00 RSD
2.4
HCP P2DS fiskalni štampač
28.240,00 RSD
2.5
HCP PRIMA
12.990,00 RSD
 2.6
Hameer (crni)
          6.400,00 RSD
 2.7
 Kabal USB za PRIMA
          700,00 RSD
 2.8
 Fiskalni modul za HCP kase
          7.000,00 RSD
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a

Cenovnik usluga:

1
Fiskalizacija – za novu kasu kupljenu kod nas se ne naplaćuje
2
Fiskalizacija
2.000,00 RSD
3
Defiskalizacija
2.000,00 RSD
4
Tehnički pregled
2.500,00 RSD
5
Usluga zamene fiskalnog modula  CT&T
2.500,00 RSD
6
Usluga zamene fiskalnog modula za Geneco mini , Super Cash i HCP
1.500,00 RSD
7
Resetovanje kase
1.500,00 RSD
8
Usluga  zamene matične ploče
2.000,00 RSD
9
Servis GPRS terminala, resetovanje, baterija
1.500,00 RSD
10
Podešavanje vremena kod Geneco mini , Super Cash  i  HCP kasa
500,00 RSD
11
Podešavanje vremena kod CT&T kasa
1.000,00 RSD
12
Korekcija poreskih stopa
800,00 RSD
13
Usluga zamene baterije Geneko mini sa baterijom 6V
1.200,00 RSD
14
Usluga zamene baterije Super Cash sa baterijom 7.2V
3.000,00 RSD
15
Usluga zamene baterije HCP sa baterijom 7.2V
2.000,00 RSD
16
Usluga zamene baterije CT&T ONE  sa jednom baterijom 6V
1.200,00 RSD
17
Usluga zamene baterije CT&T ONE sa dve baterije, 6V i 12V
2.200,00 RSD
18
Usluga zamene baterije  CT&T ONE  sa jednom baterijom 12V
1.500,00 RSD
19
Usluga zamene baterije CT2032 – dugme baterija
500,00 RSD
20
Radni sat servisa /za ostale usluge/
1.000,00 RSD
21
Izlazak servisera na lokaciju
1.000,00 RSD
22
Usluga ispisa i overe duplikat servisne knjižice
1.000,00 RSD
23
Promena adrese na fiskalnom uređaju – izrada i predaja ZPO obrasca
1.500,00 RSD

Usluge unosa podataka o artiklima u fiskalnu kasu:

1
Formiranje baze artikala
1.500,00 RSD
2
Unos pojedinačnog artikla (po artiklu)
6,00 RSD
3
Prebacivanje postojeće baze podataka sa računara u kasu ili iz kase u kasu
800,00 RSD

Usluge koje se naplaćuju bez obzira na ugovor sa paušalnom mesečnom nadoknadom:

1
Prebacivanje terminala sa starog na novog korisnika (ako terminal nije bio odjavljen)
2.500,00 RSD
2
Odjava terminala
1.500,00 RSD
3
Ponovna prijava terminala
1.500,00 RSD
4
Fiskalni modul – cenu odredjuje proizvodjac fiskalne kase

Sve usluge se plaćaju preko tekućeg računa, na tekući račun Orcinus ORKE doo: 145-100-63

SVE CENE SU DATE BEZ PDV-a(20%), U cenu nisu uračunate cene rezervnih delova koje se fakturišu prema preporuci proizvodjača.

U Beogradu: 07.10.2013.